• Транспортна статистика

Навчальний посібник підготовлено відповідно до діючої програми курсу «Транспортна статистика» для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології (за видами транспорту)».

У першій частині навчального посібника висвітлено предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні, середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний методи та ін.

У другій частині розглядаються питання статистичного вивчення автомобільних перевезень, основного та оборотного капі­талу автомобільного транспорту, використання трудових ресурсів, продуктивності праці. Особливу увагу приділено статистиці собівартості перевезень і статис­тиці фінансових результатів господарської діяльності автотранспортних підпри­ємств.

Атрибути
Автор Познаховський В.А., Кірічок О.Г.
Затверджено Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування. Протокол № 6 від 22 червня 2016 р.

Написати коментар

Зверніть увагу: HTML не перекладено!
    Поганий           Хороший

Транспортна статистика

  • 46.50 грн.


Теги: Познаховський В.А., Кірічок О.Г.